top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 5. - 11. júna

Aktualizováno: 10. 6. 2023

Kristus ostáva s nami po všetky dni v tajomstve eucharistie. V nasledujúcom týždni budme sláviť sviatok Božieho Tela. Prežime ho zbožne, aby tento krásny deň ešte dlho doznieval v našich srdciach ako živé stretnutie s osláveným Kristom.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 5. júna - Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda 7. júna - Bl. Michala a Zbigneva, kňazov a mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 8. júna - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Nedeľa 11. júna - 10. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes je prvá nedeľa mesiaca jún. Popoludní o 14.00 hod. vás pozývame do farského kostola na ružencovú pobožnosť spojenú s výmenou tajomstiev.

KUSTODIÁLNA KAPITULA

V nasledujúcom týždni bude naša rehoľa v Brehove sláviť druhú časť kustodiálnej kapituly. Prosíme, aby ste nás v tomto čase dôležitých rozhodnutí sprevádzali svojimi modlitbami. Sv. omše budú v našich kostoloch každý deň so zastupujúcimi kňazmi. K zaopatrovaniu umierajúcich a na vybavenie pohrebov treba kontaktovať pána farára z Hrabušíc na tel. č. 0908 998 781.


SVIATOK BOŽIEHO TELA

Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Tento deň treba podľa možnosti zasvätiť tak, ako nedeľu, treba sa aj zúčastniť sv. omše.


KATEDRÁLA ZÁZRAKOV

Vo štvrtok večer po slávnostnej sv. omši bude RTVS natáčať v Kaplnke Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku scénu z filmu Katedrála zázrakov. Je to film o eucharistickom zázraku v Košiciach a zahrajú si v ňom i niektorí naši farníci. Z tohto dôvodu nebudeme mať procesiu zo Sviatku Božieho Tela v Spišskom Štvrtku vo Štvrtok, ale až v nedeľu popoludní o 14.00 hod.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Matthew Peter Rula a Ľubomíra Petreková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Nazbieralo sa 1 182,70 eur. Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 100 eur. Novomanželia Marek a Michaela Knapíkovci obetovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary!


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu kostol. Vyzbieralo sa 313,15 eur. Pán György Ujfalussy s manželkou obetovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV

Štvrtok 8. júna

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

18.00 hod. Veronika Bajtošová, Marta Švedová

DLHÉ STRÁŽE

18.00 hod. Mária Baluchová, Lenka Gibalová, Antónia Balocká


Nedeľa 11. júna

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Eva Fedorová, Stanka Švedová

11.00 hod. Laura Borská, Mária Rákociová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica ČSĽA: Nataša Kaščaková, Helena Grešová, Marta Murínová, Lucia Lesičková, Natália Razgová, Emília Vitková

DRAVCE

Bednárová Jarmila, Kotarbová Jana, Bašistová Jana

DLHÉ STRÁŽE

Monika Tomečková, Eva Gibalová, Agáta Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 5. júna

18.00 hod. Na úmysel celebranta

Utorok 6. júna

18.00 hod. + Jozef Mirga - výročná

Streda 7. júna

18.00 hod. + Pavlína a Ján Lesičko

Štvrtok 8. júna

18.00 hod. Pro Populo

Piatok 9. júna

18.00 hod. + z rodiny Guzovej

Sobota 10. júna - dom nádeje

18.00 hod. + František Toporcer a za ZBP pre rodinu

Nedeľa 11. júna

08.00 hod. + Štefan Lesičko

11.00 hod. + Ladislav, Radoslav, Slavomír a rodičia a za ZBP pre celú rodinu

14.00 hod. Eucharistická procesia zo Sviatku Božieho Tela


DRAVCE

Utorok 6. júna

19.00 hod. Na úmysel celebranta

Štvrtok 8. júna

18.00 hod. + Mária a Štefan Bašistoví

S eucharistickou procesiou

Piatok 9. júna

19.00 hod. + Helena, Michal a Ján

Nedeľa 11. júna

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 7. júna

19.00 hod. + Peter Glodžák

S eucharistickou procesiou

Nedeľa 11. júna

09.30 hod. + František Kuruc


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 5. júna

19.00 hod. Za ZBP pre rod. Baluchovú

Štvrtok 8. júna

18.00 hod. Za ružencové spoločenstvo

S eucharistickou procesiou

Nedeľa 11. júna

08.15 hod. + Mária a Štefan Taratuta


243 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page