top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 22. - 28. novembra

Aktualizováno: 25. 11. 2021

Dnešná nedeľa je Nedeľou Krista Kráľa. Týmto sviatkom sa završuje cirkevný rok a každoročné putovanie veriacich dejinami spásy. Víťazný Kristus má na hlave korunu z tŕnia. To nám pripomína, že víťazstvom v Božích očiach je niekedy i to, čo ľudia pokladajú za prehru. Modlime sa, aby sme boli ochotní aj na svoje vlastné dejiny hľadieť Božími očami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 22. novembra - Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda 24. novembra - Sv. Ondreja Dung-Laka a spol. mučeníkov, spomienka

Štvrtok 25. novembra - Sv. Kataríny Alexandrijskej, ľubovoľná spomienka

Piatok 26. novembra - Sv. Leonarda z Porto Mauricia, spomienka

Sobota 27. novembra - Sv. Františka Antona Fasaniho, spomienka

Nedeľa 28. novembra - 1. adventná nedeľa


VYHLÁSENIE BIKUPOV O OČKOVANÍ

Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.


ZMENA V ORGANIZÁCII BOHOSLUŽIEB

Z dôvodu veľmi zlej pandemickej situácie vláda zmenila tzv. kovid automat. V režime OTP sa môžu bohoslužby konať už len pre 6 osôb, preto prechádzame od budúceho týždňa pri väčšine bohoslužieb na nový režim OP (očkovaní a prekonaní), v ktorom môžeme kostol otvoriť pre 50 osôb. Všimnite si, prosím, nový poriadok bohoslužieb, ktorý bude platiť od pondelka. Zároveň prosíme, o dodržiavanie hygienických predpisov. Chránime tak životy tých, ktorí sú zraniteľnejší ako my.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Farnosť ukončila verejnú súťaž na zhotoviteľa diela obnovy Kaplnky Nanebovzatia. Dokumenty a zápisnice boli v piatok zaslané na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie. Zmluva s víťaznou firmou by mala byť podpísaná v polovici decembra.

Dnes je pravidelná zbierka na opravu kostola a kaplnky. Môžete si zakúpiť aj kalendáre (odporúčaná cena 4 eura) a rôzne výrobky našich farníkov, ktorí týmto spôsobom podporujú obnovu kaplnky. Ďakujeme.

Milodary: rodina Franková obetovala na obnovu kaplnky 100 eur, Bohu známa rodina taktiež 100 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na opravu oltára.

Milodary: z pohrebu Viktórie Vodžákovej venovali príbuzní na kostol 100 eur.


BUKOVINKA

Milodary: rodina Stanislava Maľaka venovala na zvon 100 eur, z krstu Šarloty Janákovej venovali na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: z krstu Jozefa Vargu venovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 28. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ema Bajtošová, Milan Podolinský

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

14.00 hod. Lukáš Bajtoš, Klára Lesičková

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová

11.00 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Majerická: Mária Bajtošová, Veronika Bajtošová, Marcela Dunčková, Ľubomíra Novotná, Miriam Oravcová, Iveta Grešová


DRAVCE

Garčárová Jana, Sidimáková Alena, Šarišská Veronika, Kašperová Romana


DLHÉ STRÁŽE

Mária Kočišová, Katarína Faltinová, Monika Vargová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 22. novembra

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky, kláštora a na ich úmysel OTP

Utorok 23. novembra

18.00 hod. Za ZBP Márie s rodinou (70. jub.) a za + manžela Antona OP

Streda 24. novembra

06.30 hod. + Jozef (3. výročie) OTP

LOCKDOWN

sv. omše budú od 25.11. vysielané online z farského kostola

Štvrtok 25. novembra

18.00 hod. Za ZBP pre Emíliu a Milana (úmysel Spišský Štvrtok) - p. Samuel Za + z rod. Kellnerovej a Faltinovej (úmysel Dlhé Stráže) - p. Jozef Piatok 26. novembra 18.00 hod. Za ZBP pre Máriu (úmysel Spišský Štvrtok) - p. Roman + Štefan Bašista (úmysel Dravce) - p. Samuel Za + Katarínu a Martina Hradiských (úmysel Dlhé Stráže z nedele 28.11.) - p. Jozef Sobota 27. novembra 18.00 hod + Milan a Božena (úmysel Spišský Štvrtok) - p. Jozef + Jozef Dvorčák (nedeľný úmysel z Draviec) - p. Samuel Nedeľa 28. novembra 08.00 hod + manžel František (7. výr.) (úmysel Spišský Štvrtok) - p. Jozef + Jozef Petrovič (ul. Partizánska) (úmysel Spišský Štvrtok) - p. Roman + rodičia Anna a Michal Zvalení a + Michal Greš (úmysel Spišský Štvrtok) p. Samuel

DRAVCE

Utorok 23. novembra

17.00 hod. + Mária a Valent Mačák OP

Piatok 26. novembra

+ Štefan Bašista - v Spišskom Štvrtku online o 18.00 hod. Nedeľa 28. novembra

+ Jozef Dvorčák v Spišskom Štvrtku online v sobotu o 18.00 hod.

BUKOVINKA

Streda 24. novembra

17.00 hod. + manžel Jakub Glodžák OTP

Nedeľa 28. novembra

Pro Populo - zrušená

DLHÉ STRÁŽE Pondelok 22. novembra

17.00 hod. Za + Elenu Jurčíkovú OP Štvrtok 25. novembra Za + z rod. Kellnerovej a Faltinovej - v Spišskom Štvrtku online o 18.00 hod. Nedeľa 28. novembra 08.15 hod. Za + Katarínu a Martina Hradiských - preložená na 26.11. v Spišskom Štvrtku online o 18.00 hod. 11.00 hod. Na úmysel celebranta - zrušená203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page