top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 8. - 14. mája

V našej farnosti prebiehajú slávnosti prvého sv. prijímania. Deti zverujeme Panne Márii, ktorej zasväcujeme aj všetky pekné dni tohto jarného mesiaca.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 8. mája - Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

Piatok 12. mája - Sv. Leopolda Mandića, kňaza, spomienka

Sobota 13. mája - Prebl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 14. mája - 6. veľkonočná nedeľa


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes je prvá nedeľa mesiaca mája, popoludní bude vo farskom kostole ružencová pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev.


ZBIERKA NA SEMINÁR

Minulý týždeň bola Nedeľa Dobrého pastiera. V zbierke sme podporili seminaristov sumou 593,09 eur. Sp. Štvrtok 242,89 eur; Dravce 165 eur; Bukovinka 55,20 eur; Dl. Stráže 130 eur. Pán Boh zaplať.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE - DRAVCE

Na budúcu nedeľu budú mať deti slávnosť prvého sv. prijímania. V utorok po sv. omši dostanú biele rúcha. V piatok bude sv. omša o 17.00 hod. Po nej budú rodičia upratovať a zdobiť kostol. Sv. spoveď a nácvik slávnosti bude v sobotu o 10.00 hod.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne a právne poradenstvo vo farskej kancelárii v tomto týždni nebude.


VEČERADLO

V sobotu večer o 17.00 hod. sa budeme v dome nádeje modliť pobožnosť večeradla s Pannou Máriou. Pripraví ju ruža pani Márie Novotnej.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Bobrík a Martina Garčárová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


INTENCIE

V Spišskom Štvrtku máme už prijatých veľmi veľa úmyslov sv. omší. Prosíme, aby ste už do letných prázdnin ďalšie neprinášali. Prijmeme len úmysly výročných sv. omší.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známa osoba obetovala na obnovu kaplnky 100 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Z krstu Petra Kožíka obetovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 14. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Timea Jurčová, Tobias Kuda

11.00 hod. Ema Bajtošová, Miška Švedová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nové domy na Hrabušice

Veronika Mirgová, Veronika Oračková, Valika Mirgová, Ľubica Mirgová, Kristína Mirgová, Ivana Mirgová


DRAVCE

Rodičia prvoprijímajúcich detí


DLHÉ STRÁŽE

Katarína Faltinová, Danka Faltinová, Monika Vargová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 8. mája

06.30 hod. + Helena

Utorok 9. mája

18.00 hod. Za ZBP pre Mirolsava

Streda 10. mája

18.00 hod. Za Renátu Majcherovú a Jozefa Majchera

Štvrtok 11. mája

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Helena Šurcová

Piatok 12. mája

18.00 hod. + Viliam, Anna, Jozef, Cyril

Sobota 13. mája - dom nádeje

18.00 hod. + Jozef Petrek (20. výr.)

Nedeľa 14 mája

08.00 hod. + Anna, Ján, Pavol

11.00 hod. Za zdravie Štefana Pechu


DRAVCE

Utorok 9. mája

19.00 hod. + Margita a Ján Koršala

Piatok 10. mája

17.00 hod. + Margita a Štefan Tomečko

Nedeľa 14. mája

10.00 hod. Za provprijímajúce deti a ich rodičov

BUKOVINKA

Streda 10. mája

19.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 14. mája

09.30 hod. + rodičia a súrodenci


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 8. mája

19.00 hod. + rodičia Jozef a Helena

Štvrtok 11. mája

19.00 hod. + manžel, rodičia a bratia

S eucharistickou adoráciou

Nedeľa 14. mája

08.15 hod. Za obrátenie syna


156 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page