top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 20. - 26. decembra

Našim farníkom vyprosujeme požehnané Sviatky Kristovho narodenia! Nech v každej domácnosti prebýva Boží pokoj a radosť zo spoločenstva s Pánom Ježišom!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 24. decembra - Štedrý deň

Sobota 25. decembra - Slávnosť Narodenia Pána, prikázaný sviatok

Nedeľa 26. decembra - Nedeľa Svätej rodiny


DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA SVIATKY

V našej farnosti už prebehlo vianočné spovedanie i návšteva chorých. Ak niekto z vás ešte bude potrebovať službu spovedníka, sme vám k dispozícii vždy pred sv. omšou, alebo po telefonickom dohovore. Keďže nezaočkovaní a tí, čo v poslednom polroku neprekonali kovid nemôžu byť ani počas sviatkov na sv. omši, odporúčame im využiť možnosti tzv. individuálnej pastorácie a prijať sviatosti po telefonickom dohovore s kňazom.


p. Jozef Sukeník: 0910 842 499

p. Roman Gažúr: 0908 452 589

p. Samuel Hurajt: 0904 738 978


ŠTEDRÝ VEČER A DEŇ NARODENIA PÁNA

Všetky rodiny našej farnosti pozývame zasadnúť v piatok za štedrovečerný stôl v rovnakom čase, o 18.00 hod. Rodina nech sa spoločne pomodlí modlitbu Anjel Pána a otcovia nech prečítajú z Evanjelia podľa Lukáša stať o narodení Ježiša Krista. Potom nech rodine tradičným spôsobom zaželajú požehnané sviatky a otvoria spoločné stolovanie. Pri výbere jedla je vhodné zachovať miestne a rodinné tradície, pripomíname však, že v súčasnej dobe nás už neviaže na štedrý deň pôst ani zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu. Po večeri je vhodné zaspievať si vianočné koledy. Polnočná sv. omša bude o 23.00 hod. V sobotu je prikázaný sviatok, sv. omše budú podľa nedeľného poriadku.


VIANOČNÉ POŽEHNANIE DOMOV

V súčasnej epidemiologickej situácii nie je možné uskutočniť vianočnú koledu tradičným spôsobom. Po telefonickom dohovore a spoločnom zvážení situácie vo vašej domácnosti vás ale môžeme navštíviť a požehnať dom, ak o to máte záujem.


ZBIERKY

Dnes je v Spišskom Štvrtku zbierka na obnovu kostola a kaplnky spojená s vianočným jarmokom. Zvonček z dnešnej nedele je Dravciach určený na obnovu oltára.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V minulom týždni sme podpísali zmluvu s Ministerstvom kultúry. V týchto dňoch by mala na náš účet prísť dotácia na podporu obnovy kaplnky. Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané po Novom roku.


Milodary: z pohrebu Anny Škopovej obetovali príbuzní na kostol 20 eur, Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 50 eur. Ďakujeme i všetkým, ktorí nás podporili milodarom prostredníctvom transparentného účtu.


DRAVCE

V týchto dňoch sa končí druhá etapa reštaurovania bočného oltára Zvestovania Panny Márie. Ukončujú sa i práce na výskumoch. Opäť podávame žiadosť o štátnu podporu našich projektov.


BUKOVINKA

V minulom týždni sme podpísali zmluvu s majstrom Róbertom Slížom z Rožňavy na vyhotovenie nového zvona pre náš kostol. V najbližšom čase zaplatíme zálohu. Zvon by mal byť dokončený na prelome júla a augusta budúceho roku, teda pred odpustom.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Polnočná sv. omša

23.00 hod. Radanka Oravcová, Ľuboš Bajtoš

Sobota 25. decembra

08.00 hod. Eva Majcherová, Anna Palenčárová

11.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský

14.00 hod. Lukáš Bajtoš, Klára Lesičková

Nedeľa 26. decembra

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Laura Borská, Ema Bajtošová

14.00 hod. Marta Švedová, Radanka Oravcová


DLHÉ STRÁŽE

Polnočná sv. omša

23.00 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová

Sobota 25. decembra

08.15 hod. Adriana Baluchová, Antónia Baluchová

11.00 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová

Nedeľa 26. decembra

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová

11.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V stredu o 16.00 hod.: Marcela Slaninová, Lívia Janščáková, Katarína Dunajčanová, Nikola Hricková, Eva Bajtošová, Martina Brincková, Irena Parimuchová, Ľudmila Bajtošová, Anna Stanková, Martina Javorská, Alžbeta Oravcová, Mirka Porembová


DRAVCE

Kožíková Marta, Petrušová Mária, Kožíková Jana, Gibalová Marcela, Matušková Dana, Gallová Lucia, Podolinská Anna, Dvorčáková Alena


DLHÉ STRÁŽE

Mária Kočišová, Katarína Faltinová, Monika Vargová, Mária Kelnerová, Zuzana Odrobínová, Darina Bačová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 20. decembra

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky a na ich úmysel

Utorok 21 decembra

18.00 hod. + Anna a Ján Oravec, + Jozef Kukura

Streda 22. decembra

06.30 hod. + Jozef a Vladimír Petrek

Štvrtok 23. decembra

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Šimon Tripšanský (výročná)

Piatok 24. decembra

23.00 hod. Za chorých z našich rodín

Sobota 25. decembra

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. + Mária, Jozef, Anna

14.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 26. decembra

08.00 hod. Za ZBP rodiny a za + syna Štefana

11.00 hod. Za všetkých Štefanov

14.00 hod. Za požehnanie rodín našej farnosti


DRAVCE

Utorok 21 decembra

17.00 hod. + Štefan, Helena a Michal

Piatok 24. decembra

23.00 hod. + Mária a Jozef Dubec

Sobota 25. decembra

09.30 hod. + Margita a Štefan Tomečko

Nedeľa 26. decembra

09.30 hod. + Štefan, Katarína a Jozef


BUKOVINKA

Streda 22. decembra

17.00 hod. Za + Teréziu Poľanovskú

Piatok 24. decembra

23.00 hod. Za všetkých chorých

Sobota 25. decembra

09.30 hod. Za + rodičov Dunajčanových a brata Jozefa

Nedeľa 26. novembra

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 20 decembra

17.00 hod. Za + Ľudovíta Strážika

Štvrtok 23. decembra

17.00 hod. + rodičia Ján a Anna Siska (30. výročie)

Piatok 24. decembra

23.00 hod. + Lukáš a Ján (15. výročie)

Sobota 25. decembra

08.15 hod. Za všetkých chorých

11.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 26. decembra

08.15 hod. Za pokoj v rodinách

11.00 hod. Na úmysel celebranta


325 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page