top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 16. apríla

Aktualizováno: 9. 4. 2023

Prežívame radosť zo života, ktorý nám na kríži daroval Pán Ježiš. Je to aj nová šanca. Vedení evanjeliom sa môžeme pokúsiť budovať na skale, ktorú nám Kristus postavil ako nový základ. Nech veľkonočné sviatky prinášajú ešte dlho dobré ovocie pre naše rodiny a spoločenstvá!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 10. apríla - Veľkonočný pondelok

Nedeľa 16. apríla - Nedeľa Božieho milosrdenstva


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas, silu a talenty príprave veľkonočných slávení v našich kostoloch.


LETNÉ AKCIE

Naši spolubratia z Levoče pozývajú deti a mládež na letné akcie Prázdniny u minoritov a Miništranský tábor. Bližšie informácie nájdete na nástenkách. Môžete sa už registrovať.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Bezplatné sociálne a právne poradenstvo bude vo farskej kancelárii v tomto týždni v utorok od 09.00 do 12.00 hod. Bližie informácie nájdete tu..


BIRMOVANCI

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Peter Kroščen a Mária Pompová. Ohlasujú sa dnes po druhý a posledný raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby obetovali na obnovu kaplnky 150 eur, pani Emília Stašová 50 eur. V minulom týždni sme podpísali s firmou Bauman dodatok k zmluve, na základe ktorého sa cena diela za obnovu kaplnky znížila o 10 804,75 eur. Ďakujeme ženám, ktoré prispeli na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu. Zbierka z Božieho hrobu je určená na pomoc kresťanom vo Svätej zemi. Ďakujeme za všetky milodary.


Na budúci týždeň je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE

Zbierka z Božieho hrobu je určená na pomoc kresťanom vo Svätej zemi. Ďakujeme za všetky milodary. Na budúci týždeň bude zvonček určený na obnovu kostola.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Veľkonočný pondelok

08.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

Nedeľa 16. apríla

08.00 hod. Milan Podolinský, Anna Brozáková

11.00 hod. Monika Mirgová, Lukáš Bajtoš

DLHÉ STRÁŽE

Veľkonočný pondelok

08.15 hod. Mária Baluchová, Lenka Gibalová, Antónia Balocká

Nedeľa 16. apríla

08.15 hod. Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mlynská ulica: Eva Gáborová, Lucia Mirgová, Marta Mirgová, Viera Mirgová, Ľudmila Mirgová, Mária Kroščenová


DRAVCE

Kožíková Jana, Petrušová Mária, Kožíková Marta


DLHÉ STRÁŽE

Silvia Kavuličková, Lucia Bonková, Mária Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 10. apríla

08.00 hod. Za ZBP pre vnuka Michala

11.00 hod. + Anna a Ľubomíra

Utorok 11. apríla

18.00 hod. + rodičia Skokanoví, Štefan a starí rodičia Šarišskí

Streda 12. apríla

18.00 hod. + Cyril Dunčko (výročná)

Štvrtok 13. apríla

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Justína Kežmarská (výročná)

Piatok 14. apríla

18.00 hod. + Jozef, Irma, Valéria

Sobota 15. apríla - dom nádeje

18.00 hod. + rodičia Mária a Štefan Grešoví

Nedeľa 16. apríla

08.00 hod. + Jozef, Anna, Dezider. Jozef. Štefan, Edita Mirgoví

11.00 hod. + Pavol Bederka


DRAVCE

Pondelok 10. apríla

09.30 hod. + Mária Bašistová

Utorok 11. apríla

19.00 hod. Za starých rodičov: Babíkových, Gibalových, Halagových a Kubičárových

Piatok 14. apríla

19.00 hod. + Helena a Jozef Bašistoví

Nedeľa 16. apríla

09.30 hod. Za zosnulých z rodiny VodžákovejBUKOVINKA

Pondelok 10. apríla

09.30 hod. Za ZBP pre mamku Annu z príl. životného jubilea 80 rokov

Streda 12. apríla

19.00 hod. + Mária Pitoráková

Nedeľa 9. apríla

09.30 hod. + František Kuruc


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 10. apríla

08.15 hod. + Jozef Šarišský

Štvrtok 13. apríla

19.00 hod. Za + z rodiny Krištofčíkovej a Kopaničákovej

Po sv. omši eucharistická adorácia

Nedeľa 16. apríla

08.15 hod. Za ZBP pre rodinu Vargovú

183 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page