top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. septembra - 3. októbra

V najbližšom týždni budeme žiť prípravou na dve slávnosti: slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania v Spišskom Štvrtku a Dlhých Strážach a slávnosť sv. Františka z Assisi v Spišskom Štvrtku. Obidve radostné príležitosti nech prinesú do našich rodín a komunít veľa ovocia v podobe rozmanitých Božích milostí.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 27. septembra - Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Streda 29. septembra - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Štvrtok 30. septembra - Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 1. okóbra - Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota 2. októbra - Svätých anjelov strážcov, spomienka

Nedeľa 3. septembra - 27. nedeľa cez rok


KOVID AUTOMAT

Náš okres je v červenej farbe kovid automatu, naďalej budeme v našich kostoloch fungovať v režime OTP.


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok a piatok hodinu pred sv. omšou.

DRAVCE: Utorok a piatok od 18.00 hod.

BUKOVINKA: Streda od 18.30 hod.

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a piatok od 18.00 hod.


Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok dopoludnia, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia. Môžete ich nahlásiť.


PRÍPRAVA BIRMOVANCOV

Na budúcu nedeľu sa v našej farnosti vysluhuje sviatosť birmovania. Všetky potrebné informácie pre birmovancov a ich rodičov nájdete tu...


ZMENY V PORIADKU BOHOSLUŽIEB

Z dôvodu prípravy na sviatosť birmovania nebude v Spišskom Štvrtku vo štvrtok večer sv. omša, pretože birmovanci budú mať v kostole duchovnú obnovu. Taktiež nebude fatimská sobota, pretože vo farskom kostole budeme v sobotu od 8.00 do 9.00 hod. spovedať birmovancov.


POBOŽNOSŤ TRANZITU SV. FRANTIŠKA

V nedeľu 3. októbra vás večer o 19.00 hod. pozývame spolu s deťmi do farského kostola na pobožnosť, pri ktorej si pripomíname odchod sv. Františka do neba, jeho tranzitus. Na pobožnosť si treba priniesť sviece.


ZBIERKA PRE KUBU

Z rozhodnutia slovenských biskupov je dnes vo všetkých kostoloch zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Bližšie informácie nájdete tu...


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Peter Lancz a Jana Ungerová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola pravidelná zbierka na opravu kostola a kaplnky. Vyzbieralo sa v nej 805 eur. V pokladničke v kaplnke bolo 640 eur.

Milodary: z pohrebu Jozefa Petroviča venovali príbuzní na kostol 100 eur, Bohu známe osoby venovali spolu 150 eur, pani Tóthová venovala na obnovu kaplnky 100 eur, veriaci z Bratislavy 123 eur, rodina Kukurová 1 000 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Milodary: V zbierke na opravu oltára sme minulý týždeň vyzbierali 340,82 eur. Bohuznáma rodina venovala na tento účel ďalších 100 eur. Pán Boh zaplať.


BUKOVINKA

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v tomto týždni bez milodarov.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 3. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

09.30 hod. Birmovanci

11.00 hod. Eva Majcherová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová

11.00 hod. Birmovanci

UPRATOVANIE KOSTOLOV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Rodičia birmovancov


DRAVCE

Škovirová Jolana,Špenerová Alžbeta, Zumerová Mária, Zumerová Radoslava


DLHÉ STRÁŽE

Rodičia birmovancov


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 27. septembra, kaplica

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel

Utorok 28. septembra

18.00 hod. + Ján a Anna

Streda 29. septembra

06.30 hod. + Miroslav Mirga

Štvrtok 30. septembra

Duchovná obnova pre birmovancov, sv. omša nebude

Piatok 1. októbra

18.00 hod. + Miroslav

Sobota 2. októbra, Dom nádeje

18.00 hod. Za členov Ruž. bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej a na ich úmysel

Nedeľa 3. októbra

08.00 hod. Pro Populo

09.30 hod. Na úmysel otca biskupa

11.00 hod. + manžel a jeho súrodenci


DRAVCE

Utorok 28. septembra

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlu

Piatok 1. októbra

19.00 hod. + Anežka Bedžalová

Nedeľa 3. októbra

09.30 hod. + Štefan, Justína, Ján a Cyril


BUKOVINKA

Streda 29. septembra

19.00 hod. + Matilda a Ján

Piatok 1. októbra

17.00 hod. + Štefan

Nedeľa 3. októbra

09.30 hod. Za vnút. uzdravenie, potr. milosti pre manžela a jednotu v manželstve


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 27. septembra

19.00 hod. + Mária, Ján a syn Ján Taratuta

Štvrtok 30. septembra

07.30 hod. Za B. pož a ochranu pre rodinu Pčolkovú

Piatok 1. októbra

19.00 hod. + Martin Bendžala

Nedeľa 3. októbra

08.15 hod. + František

11.00 hod. Na úmysel otca biskupa211 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page