top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 7. novembra

Vstupujeme do dní, keď spomíname na našich drahých zosnulých. Pre kresťanov to však nie je čas smútku, ale čas nádeje a viery v to, že láska je mocnejšia ako smrť. Zahrňme teda svojich zosnulých modlitbami a obetami na ich úmysel. Nezabudnime ani na modlitbu za našich chorých bratov a sestry a na aktuálne potreby našej miestnej Cirkvi.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 1. novembra - Slávnosť všetkých svätých, prikázaný sviatok

Utorok 2. novembra - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Streda 3. novembra - Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov

Štvrtok 4. novembra - Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Sobota 6. novembra - Fatimská sobota

Nedeľa 7. novembra - 32. nedeľa cez rok


DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.


SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

Vzadu v kostole sú sviečky za nenarodené deti. Slúžia na to, aby sme si v období Dušičiek spomenuli i na tých, ktorí zomreli pred narodením. Ich kúpou podporíte aktivity Fóra života. Malá svieca stojí 1 euro, veľká 5 eur.


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

Tento týždeň je prvopiatkový. Keďže sme vo veľmi zlej pandemickej situácii, navštívime iba chorých, ku ktorým nás vyslovene zavoláte. Prosíme, aby ste ich nahlásili do stredy.


Spovedanie v kostoloch:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Streda: po rannej sv. omši na požiadanie, 45 minút pred večernou sv. omšou

Štvrtok: po rannej sv. omši na požiadanie, 45 minút pred večernou sv. omšou

Piatok: po rannej sv. omši na požiadanie, 45 minút pred večernou sv. omšou

DRAVCE

Piatok: hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA

Utorok: po sv. omši na požiadanie

DLHÉ STRÁŽE

Štvrtok: po rannej sv. omši na požiadanie, hodinu pred večernou sv. omšou

Piatok: pol hodiny pred večernou sv. omšou


STRETNUTIE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: štvrtok po sv. omši

DRAVCE: piatok po sv. omši


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Pľuta a Dáša Čupáková, ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


TERMÍN DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

V dňoch 8. - 13. novembra budú rehoľníci z nášho kláštora na duchovných cvičeniach. V našich kostoloch omše nebudú a farská kancelária bude zatvorená. V prípade zaopatrenia umierajúcich a vybavovania pohrebov nás bude zastupovať dp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Minulý týždeň bola zbierka na misie. Vyzbierali sme 837,50 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 290 eur

DRAVCE: 250 eur

BUKOVINKA: 53 eur

DLHÉ STRÁŽE: 244,50 eur

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známa osoba venovala na kostol 50 eur, z pohrebu Jozefa Petroviča príbuzní obetovali 100 eur, Pán Boh zaplať.

DRAVCE

Milodary: birmovanci obetovali na kostol 50 eur, Pán Boh zaplať.

BUKOVINKA

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV

Pondelok 1. novembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Eva Majcherová, Ľuboš Bajtoš

11.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

14.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová

11.00 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová


Nedeľa 7. novembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský

14.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesišková


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová

11.00 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Mirka Kukurová, Mária Grešová, Anna Sosková, Anna Hricková, Marcela Skalová, Lucia Semková

DRAVCE: Kotarbová Jana, Bašistová Jana, Kožíková Jana, Kožíková Janka

DLHÉ STRÁŽE: Silvia Kavuličová, Lucia Bonková, Mária Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 1. novembra

08.00 hod. + Michal, Anna a Jozef Gánovskí - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. + Darina Mirgová - režim OTP

14.00 hod. Pro Populo - režim OTP

15.00 hod. Pobožnosť na cintoríne

Utorok 2. novembra

07.00 hod. Za všetkých zosnulých - režim OTP

18.00 hod. Na úmysel Svätého Otca - režim OTP

Streda 3. novembra

07.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole - režim OTP

18.00 hod. Za + syna, manžela a rodičov - režim OTP

Štvrtok 4. novembra

07.00 hod. + Milan Mirga (výročná) - režim OTP

18.00 hod. Za ZBP a dary DSv. pre dcéru Valiku a jej rodinu (45. jubileum) - režim OTP

Piatok 5. novembra

07.00 hod. + Marcela Ondirková - režim OTP

18.00 hod. + Ladislav Jurek, + Radoslav, Mária, Štefan - režim OTP

Sobota 6. novembra

07.00 hod. Za členov M.I. a Ružencového bratstva a na ich úmysel - režim OTP

18.00 hod. + rodičia Kukuroví, brat Ján a brat Peter - režim OTP

Nedeľa 7. novembra

08.00 hod. Za + sestru Johanku - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. + Mária Bajtošová (výročná) - režim OTP

14.00 hod. Pro Populo - režim OTP


DRAVCE

Pondelok 1. novembra

09.30 hod. + Štefan Novotný - režim OČKOVANÍ

14.30 hod. + Mária a Ján Dvorčák - režim OTP

15.30 hod. Pobožnosť na cintoríne

Utorok 2. novembra

17.00 hod. Za všetkých zosnulých - režim OTP

Piatok 5. novembra

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jozefčákovú - režim OTP

Nedeľa 7. novembra

09.30 hod. + Helena a Ján Stašik - režim OČKOVANÍ

14.30 hod. Na úmysel celebranta - režim OTP


BUKOVINKA

Pondelok 1. novembra

09.30 hod. + Helena a Ján Kramarčík - režim OTP

Pobožnosť na cintoríne podľa miestnych zvyklostí

Utorok 2. novembra

18.00 hod. Za všetkých zosnulých - režim OTP

Streda 3. novembra

sv. omša nebude

Piatok 5. novembra

18.00 hod. + Vladimír Pitorák - režim OTP

Nedeľa 7. novembra

09.30 hod. + Mária Petrušková - režim OTP


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 1. novembra

08.15 hod. + Štefan Faltin a + z rod. Faltinovej - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. + Mária a Štefan Taratuta a dcéra Katarína - režim OTP

Pobožnosť na cintoríne podľa miestnych zvyklostí

Utorok 2. novembra

07.30 hod. Za všetkých zosnulých - režim OTP

17.00 hod. Na úmysel Svätého Otca - režim OTP

Štvrtok 4. novembra

07.30 hod. Za ZBP pre Kamila a Jána Fedáka (DANTIS) - režim OTP

17.00 hod. + z rod. Bendžalovej a Strážikovej - režim OTP

Piatok 5. novembra

07.30 hod. Za + z rod. Škutkovej (DANTIS) - režim OTP

17.00 hod. + z rod. Bonkovej a Bobkovej - režim OTP

Nedeľa 7. novembra

08.15 hod. Za ZBP pre rodinu Lorkovú, Cehulovú a Spišskú - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. Za + z rod. Fedákovej (DANTIS) - režim OTP

228 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page