top of page
  • br. Jozef

Slávili sme odpust sv. Juraja

Aktualizováno: 26. 4. 2020

Odpustová sv. omša z príležitosti sviatku sv. Juraja, patróna filiálneho kostola v Dlhých Strážach, bola v nedeľu 26. apríla slávená bez účasti veriacich v kruhu rehoľnej komunity, v spoločenstve s kostolníkmi a s organistami. Vďaka pánom Maximiliánovi Šarišskému a Petrovi Gibalovi sme ju mohli v domácnostiach sledovať nielen prostredníctvom miestnej káblovej televízie, ale aj prostredníctvom internetu. Hlavným celebrantom slávnostnej omše bol p. Tomáš Mária Vlček, kaplán našej farnosti. Správca farnosti, p. Jozef Sukeník, predniesol homíliu, v ktorej farníkov povzbudil, aby tak, ako sv. Juraj, považovali svoje utrpenie za vzácnu príležitosť vydať svedectvo o viere v Krista.


Po sv. omši bola v kostole adorácia Najsvätejšej sviatosti. Za prísnych hygienických podmienok mohli v kostole krátko adorovať vždy štyri osoby. Kňazi na kostolnom dvore vyspovedali všetkých, ktorí o túto službu prejavili záujem. Veriacim podali i sv. prijímanie. Napriek výnimočnej skromnosti a mimoriadnym epidemiologickým opatreniam, bude tohtoročný odpust pre mnohých iste veľmi silnou spomienkou.

494 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page