top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 13. novembra

V tomto týždni sa duchovne prepoja všetky spišské, liptovské a oravské farnosti v deň sviatku sv. Martina, nebeského patróna našej diecézy. Tá ešte stále nemá svojho biskupa. Vybrať ho nie je jednoduché. Na čele nášho biskupstva stáli dosiaľ mnohé výrazné osobnosti, medzi ktorými vyniká najmä Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Ostávajme v modlitbe s dôverou, že Dobrý Pastier, Pán Ježiš, povedie svoj ľud múdro a prezieravo.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 8. novembra - Bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, ľubovoľná spomienka

Streda 9. novembra - Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok

Štvrtok 10. novembra - Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 11. novembra - Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok patróna diecézy

Sobota 12. novembra - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 13. novembra - 33. nedeľa cez rok


BOHOSLUŽBY V DOME NÁDEJE

Aj v budúcom týždni vrátane nedele budú bohoslužby v Spišskom Štvrtku v dome nádeje. Ak to počasie dovolí a majstri stihnú práce, do kostola sa vrátime od polovice novembra.


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.00 hod. bude v dome nádeje v Spišskom Štvrtku i v kostole v Dravciach pobožnosť spojená s výmenou ružencových kartičiek.


EXERCÍCIE P. SAMUELA

Počas budúceho týždňa bude p. Samuel na duchovných cvičeniach v Centre sv. Maximiliána Kolbeho v Charmenžach (Pl). Budeme ho sprevádzať v modlitbách.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


AUTOBUS NA ĎAKOVNÚ PÚŤ

V sobotu 12. novembra bude v Spišskej Kapitule celodiecézna ďakovná púť z príležitosti 145. výročia narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostná sv. omša bude v katedrále o 10.30 hod. Z našej farnosti pôjde na slávnosť autobus. Odchádzať bude v sobotu ráno o 9.15 hod. zo Spišského Štvrtku, potom vyzdvihne pútnikov v Dravciach i Dlhých Strážach. Srdečne pozývame k hojnej účasti.


ODPUSTKY NA DUŠIČKY

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a vyzná vieru, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. Vo všeobecnosti treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známa osoba obetovala n a obnovu kaplnky 100 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 13. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová

UPRATOVANIE KOSTOLA

DRAVCE

Podolinská Anna, Gallová Lucia, Matušková Dana, Kožíková Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - všetky sv. omše v dome nádeje

Pondelok 7. novembra

18.00 hod. + Mária Petrovičová

Utorok 8. novembra

18.00 hod. + Jozef Gánovský

Streda 9. novembra

18.00 hod. + Štefan Greš - výročná

Štvrtok 10. novembra

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 11. novembra

18.00 hod. Za manželov - 5. výročie

Sobota 12. novembra

18.00 hod. Za ZBP pre Annu a jej rodinu

Nedeľa 13. novembra

08.00 hod. Za ZBP pre Teréziu Toporcerovú (70. jubileum)

11.00 hod. Za ZBP pre Františku


DRAVCE

Utorok 8. novembra

17.00 hod. + Michal, Mária a Katarína

Piatok 11. novembra

17.00 hod. + Mária Bašistová

Nedeľa 13. novembra

09.30 hod. Pro populo


BUKOVINKA

Streda 9. novembra

17.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Nedeľa 13. novembra

09.30 hod. + Mária Pitoráková


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 7. novembra

17.00 hod. Za + z rodiny Tomečkovej

Štvrtok 10. novembra

17.00 hod. + Peter Faber

Po sv. omši eucharistická adorácia do 18.00 hod.

Nedeľa 13. novembra

08.15 hod. Za ZBP a pomoc pre rodinu Bartovú137 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page