top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 9. októbra

Mariánsky mesiac október je spojený s uctievaním Ježišovej matky a s modlitbou sv. ruženca. Už niekoľko rokov ho však prežívame aj ako mesiac misií. Nezabudnime teda v modlitbe hovoriť s Ježišom o mužoch a ženách, ktorí nesú zvesť o ňom až na koniec sveta..

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 4. októbra - Sv. Františka z Assisi, diakona, v Spišskom Štvrtku slávnosť

Streda 5. októbra - Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 6. októbra - Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

Piatok 7. októbra - Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa 9. októbra – 28. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes (2.10.) popoludní o 14.00 hod. bude vo farskom kostole ružencová pobožnosť spojená s výmenou kartičiek. Kto sa počas mesiaca októbra pomodlí v kostole 5 desiatkov sv. ruženca, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Počas týždňa budú ružencové pobožnosti vo farskom kostole začínať 35 minút pred večernou sv. omšou. Vo filiálnych kostoloch povzbudzujeme k zachovaniu zaužívaných zvykov.


POBOŽNOSŤ TRANZITU SV. FANTIŠKA

V pondelok večer o 18.00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť tranzitu sv. Františka. Pozývame aj rodiny s deťmi. Na pobožnosť si treba priniesť sviece.

SLÁVNOSŤ SV. FRANTIŠKA

V utorok o 18.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná sv. omša, pri ktorej si uctíme sv. Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole. Hosťami budú pátri dominikáni z košického konventu. Srdečne pozývame na túto sv. omšu všetkých, ktorí chcú s nami Pánu Bohu poďakovať za pôsobenie rehole minoritov v našej farnosti.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtka pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši. V Dlhých Strážach bude stretnutie v piatok po sv. omši.


VEČERADLO VO FARSKOM KOSTOLE

V piatok o 17.00 hod. bude vo farskom kostole večeradlo s Pannou Máriou. Pobožnosť pripraví ruža pani Márie Novotnej.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Ak ku vám nechodíme pravidelne, môžete sa vopred telefonicky nahlásiť.


V kostoloch spovedáme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: vždy 45 min. pred večernou sv. omšou

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu 30 min. pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Mário Zemčák a Veronika Bendžalová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Jozef Kostka a Denisa Šarišská. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z krstu Júlie Jendrálovej obetovali rodičia na kostol 100 eur, z krstu Lenky Slaninovej 50 eur. Rodina Jozefa Slaninu venovala na obnovu kaplnky 100 eur, Bohu známe osoby spolu 150 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Z krstu Adriana Lorka obetovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 9. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natái Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Beáta Zacherová, Mirka Zacherová, Dana Gulová, Lucia Semková, Miška Šofrancová, Marcela Skalová


DRAVCE

Špenerová Dagmar, Garčárová Marianna, Korbová Alena, Labancová Eva


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 3. októbra

06.30 hod. Za + rodičov Kukura a Novotný

18.00 hod. Pobožnosť tranzitu sv. Františka

Utorok 4. októbra

18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Streda 5. októbra

18.00 hod. Za ZBP Heleny Garčarovej a jej blízkych

Štvrtok 6. októbra

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 7. októbra

17.00 hod. Večeradlo s Pannou Máriou

18.00 hod. + Mária Petrovičová

Sobota 8. októbra - Dom nádeje

18.00 hod. + Cyril Dunčko

Nedeľa 9. októbra

08.00 hod. + z rod. Petrovičovej a Liškovej

11.00 hod. + rod. Bajtošová a Ondrušková


DRAVCE

Utorok 4. októbra

17.00 hod. + Anton Kožík

Piatok 7. októbra

17.00 hod. + Margita Tomečková

Nedeľa 9. októbra

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 5. októbra

17.00 hod. + Štefan (výr.)

Piatok 7. októbra

17.00 hod. + Mária Pitoráková

Nedeľa 9. októbra

09.30 hod. + Agnesa Lorková


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 3. októbra

17.00 hod. + Ján Bendžala a rodičia Mária a Michal

Štvrtok 6. októbra

17.00 hod. + Štefan Bača

po sv. omši adorácie do 18.00 hod.

Piatok 7. októbra

18.00 hod. + Jozef a rodičia Katarína, Štefan, Michal, Žofia

Nedeľa 9. októbra

08.15 hod. Za Ladsialava a Helenu (40. jub. manž.) a syna Ladislava Soľanových135 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentar


bottom of page