top of page
  • br. Jozef

Obnova oltára pokročila

V pondelok 18. októbra sa v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči konal kontrolný deň, pri ktorom sme sa oboznámili s doterajším postupom pri reštaurovaní bočného oltára Zvestovania Panny Márie z Draviec. Kontrolný deň bol zvolaný na žiadosť správcu farnosti. V Levoči sa tak s ním stretli zainteresovaní reštaurátori, vedenie ateliéru, starosta obce, pán Peter Faltin, ktorý je zároveň i členom hospodárskej rady, a pani Mgr. Emília Poláková, ktorá v celej záležitosti zastupuje Krajský pamiatkový úrad. Riaditeľka ateliéru, pani Eva Spaleková, oboznámila prítomných s doterajším postupom prác, úradnými a ekonomickými záležitosťami. Následne sme navštívili dielne, kde nám reštaurátori ukázali aktuálny stav našej pamiatky.

Nutnosť odborného zásahu

Dravecký bočný oltár je zaujímavý tým, že v drevenej neskorobarokovej architektúre z 18. storočia sú sekundárne umiestnené stredoveké gotické sochy datované do obdobia okolo roku 1470. Práce na jeho reštaurovaní sa začali v roku 2018, keď sa ukázalo, že architektúra oltára a jeho sochárska výzdoba je napadnutá drevokazným hmyzom. Ten spôsobil na národnej kultúrnej pamiatke tak rozsiahle poškodenie, že gotické sochy sa už viditeľne pred očami veriacich rozpadávali. Odborníci museli konštatovať jeho havarijný stav a nebezpečenstvo mechanického zborenia drevenej hmoty sôch.


Návrh na reštaurovanie vypracovali následne reštaurátori akad. soch. Juraj Maták a Mgr. Art. Peter Hric, jeho umeleckohistorickú časť vypracovala Mgr. Eva Spaleková. Na jeseň roku 2019 boli gotické sochy a celý barokový nadstavec s jeho výzdobou prenesené do Oblestného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V prvej fáze obnovy boli tieto časti oltára náležite očistené a zakonzervované. Túto fázu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR sumou 15 000 eur. V roku 2020 však ministerstvo na žiadosť o podporu od našej farnosti reagovalo zamietnutím. Až v tomto roku sme opäť získali dotáciu vo výške 13 000 eur. Vďaka nej môžu reštaurátori teraz kompletne dokončiť obnovu barokového nadstavca a pokročili i práce na samotnom reštaurovaní gotických sôch. Farnosť spolufinancuje každú fázu obnovy spoluúčasťou vo výške 5% z pridelenej dotácie. Celková cena prác bola v roku 2018 vyčíslená na sumu 59 600 eur.


Sochy boli obnovené pomerne nedávno

Gotické sochy tohto oltára boli prvý raz obnovené v období okolo roku 1758, keď ich sekundárne vložili do novej barokovej oltárnej architektúry. Polychrómia bola na nich opäť reštaurovaná v priebehu 19., resp. začiatkom 20. storočia. V roku 1985 sa realizovala obnova oltára, pri ktorej boli zo sôch odstránené predchádzajúce sekundárne vrstvy náterov. Hoci sochy boli reštaurované opäť v 90. rokoch 20. storočia, ich stav sa pomerne skoro výrazne zhoršil. Je to pravdepodobne dôsledok vysokej vlhkosti, ktorá už dlho vážne poškodzuje nielen mobiliár draveckého kostola, ale dnes už aj samotnú stavbu.
155 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page