top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 17. - 23. apríla

Rehoľa minoritov prežíva v budúcom týždni dôležité okamihy. Na kustodiálnej kapitule v Brehove budú bratia hodnotiť posledné štvorročné obdobie a musia zvoliť aj nové vedenie rehole na Slovensku. Sprevádzame ich v modlitbách. Po ich návrate sa tešíme na odpustovú slávnosť v Dlhých Strážach.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 23. apríla - 3. veľkonočná nedeľa


NÁCVIK DETÍ - SP. ŠTVRTOK

Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude dnes popoludní o 14.00 hod. v kostole.


KUSTODIÁLNA KAPITULA

V pondelok naša rehoľná komunita odchádza na kustodiálnu kapitulu do Brehova. Počas tohto týždňa v stredu a vo štvrtok budú sv. omše zrušené. Kancelária bude v pondelok dopoludnia otvorená. Počas našej neprítomnosti treba k zaopatrovaniu umierajúcich a k vybaveniu pohrebov kontaktovať dp. Ľubomira Cvengroša z Hrabušíc (0908 998 781). Prosíme, aby ste nás počas trvania kapituly sprevádzali vo svojich modlitbách.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Bezplatné sociálne a právne poradenstvo bude vo farskej kancelárii v tomto týždni v utorok od 09.00 do 12.00 hod. Bližšie informácie nájdete tu..


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Na budúcu nedeľu 23. apríla budeme v Dlhých Strážach sláviť odpustovú slávnosť sv. Juraja. Sv. omša bude o 10.30 hod. Slávnostným kazateľom bude dp. Dušan Škrabek, moderátor diecéznej kúrie. V pondelok, v deň samotnej slávnosti, bude sv. omša o 18.00 hod. Kazateľom bude dp. Ľobomír Cvengroš, správca farnosti Hrabušice. Spovedanie pred odpustom bude v sobotu v čase od 14.00 do 15.00 hod.


PRÍPRAVA PÚTE

Ak sa chcete 6. mája zúčastniť na Púti s Rádiom Lumen do Krakova, zapíšte sa, prosím po sv. omši v sakristii.


ZBIERKA NA BOŽÍ HROB

Pri Božom hrobe sme na potreby kresťanov v Svätej zemi vyzbierali 2 239,82 eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

(SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 1212,02 eur; DRAVCE 530 eur; BUKOVINKA 161,10 eur; DLHÉ STRÁŽE 336,70 eur)


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známa osoba venovala na kostol 50 eur, rodina Čičatková z Bratislavy 100 eur.

Dnes po sv. omši je zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Ďakujeme za všetky milodary aj za tie, ktoré dostávame prostredníctvom transparentného účtu.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu kostola. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 23. APRÍLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

11.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

10.30 hod. Peter Gibala, Adriana Baluchová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Mlynská: Lýdia Mirgová, Iveta Mirgová, Iveta Gaborová, Angela Mirgová, Iveta Mirgová, Darina Ščuková


DRAVCE

Kurucová Monika, Špenerová Alžbeta, Babíková Júlia


DLHÉ STRÁŽE

Erika Gibalová, Eva Hradiská, Júlia Lojková, Petra Bulavová, Viera Toporcerová, Marta Čulacová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 17. apríla

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov našej rehole

Utorok 18. apríla

18.00 hod. Poďakovanie za 50 rokov života a za rodinu

Streda 19. apríla

Sv. omša nebude

Štvrtok 20. apríla

Sv. omša nebude

Piatok 21. apríla

18.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Sobota 22. apríla - dom nádeje

18.00 hod. + Jozef a Jozefína Kubinskí

Nedeľa 23. apríla

08.00 hod. Za ZBP a ochranu PM pre Mareka a Jozefa

11.00 hod. Za ZBP pre Agnesu (90. jubileum)


DRAVCE

Utorok 18. apríla

19.00 hod. Na úmysel celebranta

Piatok 21. apríla

19.00 hod. + Martin, Pavol, Marta, Agnesa

Nedeľa 23. apríla

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Babíkovú a Halágovú


BUKOVINKA

Streda 19. apríla

Sv. omša nebude

Nedeľa 23. apríla

09.30 hod. + Peter Glodžák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 17. apríla

07.00 hod. Pro Populo

Štvrtok 20. apríla

Sv. omša nebude

Nedeľa 23. apríla

10.30 hod. Poďakovanie za 80 rokov života Jána Novotného


163 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page