top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 19. - 25. decembra

Aktualizováno: 17. 12. 2022

Štvrtý adventný týždeň bude dlhý, pretože Slávnosť Narodenia Pána je v tomto roku v nedeľu. Získame čas, aby sme sa naň ozaj dobre pripravili. Ďakujeme zvlášť tým, ktorí pred sviatkami ozdobia a upratujú kostoly. Všetkým rodinám prajeme, aby vo svojich domácnostiach vytvorili plnohodnotnú sviatočnú atmosféru!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Sobota 24. decembra - Štedrý deň

Nedeľa 25. decembra - Slávnosť Narodenia Pána


DOBRÁ NOVINA

V nedeľu 18. decembra bude popoludní o 14.00 hod. na fare stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledníckej akcie Dobrá novina. Tá bude prebiehať na Druhý sviatok vianočný. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov, nech sa zapíšu do zoznamu v kostole.

VIANOČNÉ SPOVEDANIE

Vianočné spovedanie bude v našej farnosti v pondelok 19. decembra vo všetkých kostoloch v čase od 15.30 do 17.30 hod. Chorých navštívime pred Vianocami v piatok dopoludnia. Pôjdeme len k tým, ktorých prihlásite v sakristii alebo telefonicky.


BETLEHEMSKÉ SVETLO

Betlehemské svetlo prinesú skauti do Dlhých Stráží v piatok 23. decembra po 09.00 hod. Odtiaľ ho ešte v piatok prinesieme do ostatných kostolov, aby ste si ho mohli počas Štedrého dňa zobrať do svojich domácností.


NOVÝ BETLEHEM V DRAVCIACH

V piatok po sv. omši požehnáme na kostolnom dvore nový betlehem.


ŠTEDRÝ DEŇ

V sobotu večer o 17.00 hod. pozývame všetkých zasadnúť k Štedrej večeri. Toto stolovanie nech má charakter slávenia vianočnej vigílie. Nech je spojené s modlitbou Anjel Pána, čítaním biblického textu o narodení Ježiša Krista a so spevom vianočných kolied. Pri výbere jedál zachovajte svoje rodinné tradície. Polnočná sv. omša bude o 23.00 hod. Pred polnočnou sv. omšou i v nedeľu pred sv. omšou o 11.00 hod. bude vo farskom kostole spievať koledy folklórny súbor Štvrtočan.


Pápež František pozval veriacich celého sveta, aby slávili Vianoce skromnejšie a ušetrené prostriedky poskytli trpiacim bratom a sestrám na Ukrajine.


PÚŤ DO SV. ZEME

Na nástenkách aj internetovej stránke farnosti nájdete informácie o pripravovanej farskej púti do Svätej zeme. Prihlásiť sa treba na fare do 6. januára. K zoznamu účastníkov treba aj číslo cestovného pasu.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov v Spišskom Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu o 19.00 hod.

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z krstu Nicolasa Fabiša obetovali rodičia na kostol 50 eur. Dnes je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Ďakujeme za všetky milodary.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu oltára. Obnovený oltár by mal byť do kostola prinesený začiatkom tohto týždňa. Po vyplatení peňazí, ktoré sme vyzbierali, by nám reštaurátorský ateliér mal zvyšnú sumu odpustiť. Pri zbierke na tretiu nedeľu v mesiaci ostaneme. Potrebujeme totiž šetriť na projekt odvodnenia kostola.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Polnočná sv. omša 24. decembra

23.00 hod. Stanka Švedová, Laura Borská

Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra

08.00 hod. Marta Švedová, Eva Fedorová

11.00 hod. Mária Rákociová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

Polnočná sv. omša 24. decembra

23.00 hod. Miroslava Lojková, Mária Kellnerová, Peter Gibala

Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra

08.15 hod. Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Lívia Lorková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - upratovanie bude v štvrtok o 16.00 hod.

Marcela Kušniraková, Anna Novotná, Mária Lehocká, Lenka Lačná, Miriam Gajová, Marta Kukurová


DRAVCE - vianočné upratovanie

Korbová Alena, Garčárová Marianna, Špenerová Dagmar, Olejarová Mária, Malecová Marianna, Brejová Alžbeta, Zajoncová Alena, Kandrová Viktória


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 19. decembra

18.00 hod. Za jubilujúcich manželov Javorských a ich rodinu

Utorok 20. decembra

18.00 hod. + Michal a Ľubomír

Streda 21. decembra

06.30 hod. + Anna Stašová

Štvrtok 22. decembra

18.00 hod. + Anna Grešová (výročná)

Piatok 23. decembra

18.00 hod. + Šimon

Sobota 24. decembra

23.00 hod. Za všetkých Adamov a Evy

Nedeľa 25. decembra

08.00 hod. + rodičia Ján a Mária Slaninoví a + starí rodičia

11.00 hod. Pro Populo

DRAVCE

Utorok 20. decembra

17.00 hod. + Mária a Pavol

Piatok 23. decembra

17.00 hod. + Anna a Michal Bednár

Sobota 24. decembra

23.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla (80 rokov života)

Nedeľa 25. decembra

09.30 hod. + otec Milan


BUKOVINKA

Streda 21. decembra

17.00 hod. + rodičia

Sobota 24. decembra

23.00 hod. Za všetky rodiny z Bukovinky

Nedeľa 25. decembra

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 19. decembra

17.30 hod. + dcéra Ivana Dunčková (5. výročie)

Štvrtok 22. decembra

17.00 hod. + rodičia Ján a Anna Siska a súrodenci Ján a Anna

Sobota 24. decembra

23.00 hod. Za všetky rodiny z Dlhých Stráží

Nedeľa 25. decembra

08.15 hod. Za ZBP pre manželov Františka a Máriu a deti s rodinami

251 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page