top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 15. - 21. marca

Budúca nedeľa, tradične nazývaná "smrtná nedeľa", je spojená so zvykom zahaľovania krížov a so zatváraním krídlových oltárov. Keďže pravdepodobne nebudeme účastní na bohoslužbách, môžeme i vo svojich domácnostiach zahaliť kríže až do obradov Veľkého piatku, zvlášť v rodinách, kde sa spolu s deťmi pred krížom spoločne modlíte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 19. marca - Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Nedeľa 21. marca - 5. pôstna nedeľa


SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA

V piatok 19. marca je v Cirkvi slávnosť sv. Jozefa. Z povahy dňa sa v tento piatok nemá držať pôst, neivaže nás ani zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu.


ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021 zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. Výnos z nej bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu. Viac info tu..


TERMÍN VYSLUHOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA

Biskupský úrad nám oznámil, že sviatosť birmovania sa bude v tomto roku v našej farnosti vysluhovať v nedeľu 3. októbra. Birmovka bude spojená s oslavou Sviatku sv. Františka z Assisi. Veríme, že v lete a na jeseň nám pandemická situácia dovolí venovať sa ešte našim birmovancom.


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možnosti telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


OMŠOVÉ ÚMYSLY

Prosíme, aby ste omšové úmysly v Spišskom Štvrtku nevhadzovali do poštovej schránky na farskom úrade. Upozorňujeme, že schránka nie je zabezpečená a takto odovzdané úmysly nemáme povinnosť odslúžiť. Obálku s milodarom a textom úmyslu treba v Spišskom Štvrtku odovzdať správcovi farnosti, najlepšie po telefonickom dohovore.

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Cirkev učí, že kresťan katolík sa má aspoň raz do roka vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať sv. prijímanie. Veľkonočnú sv. spoveď si môžeme vykonať v čase od popolcovej stredy až do Turíc. Keďže v týchto dňoch nemôžeme sláviť verejné bohoslužby, v súčasnej situácii sa dá o sv. spoveď požiadať po telefonickom dohovore.

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589

Chorých navštevujeme v súčasnej situácii iba v nebezpečenstve smrti alebo ak sa výrazne zhorší ich zdravotný stav.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Zuzana Jeleňová 10 eur, rodina Nesporová 50 eur, Pavol Král 50 eur.

DRAVCE

Milodary: z pohrebu pána Jána Dvorčáka obetovali príbuzní na kostol 200 eur.


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


POSILOŇA V BUDOVE FARY

V čase sprísnených protiepidemiologických opatrení je posilovňa na fare pre verejnosť zatvorená, prosíme o trpezlivosť, po zlepšení situácie bude opäť otvorená. Zatiaľ budeme pracovať na oprave posilňovacích zariadení.

UPOZORNENIE PRE SENIOROV

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra 2021) „falošnými mobilnými asistentmi“. V tejto súvislosti Policajný zbor upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní. Odporúča sa, aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní. Polícia vyzýva seniorov, ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní osobne dostavili na zriadené kontaktné miesto obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti, aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní. Polícia tiež žiada seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami, kontaktovali políciu na čísle 158.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 15. marca

P. Jozef - Prosba o potrebné milosti pre Annu a Ľudmilu

P. Roman - Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre sestru Máriu

P. Samuel - + Terézia Bajtošová


Utorok 16. marca

P. Jozef - Za + starých rodičov Štefana a Máriu Kežmarských a za ostatných + z rodiny

P. Roman - + švagor Milan Novotný

P. Samuel - + Mária a Jozef Dubec


Streda 17. marca

P. Jozef - + Darina Mirgová

P. Roman - Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Helenu Pitorákovú

P. Samuel - + kňaz Ladislav Hostinský


Štvrtok 18. marca

P. Jozef - + Anton Majcher a Jozef Remiaš

P. Roman - + kňaz Ladislav Hostinský

P. Samuel - + Mária a Štefan Slanina


Piatok 19. marca

P. Jozef - + manžel Ľubomír (8. výročie smrti)

P. Roman - + Pavol Škovira (výročná)

P. Samuel - Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


Sobota 20. marca

P. Jozef - + Justína Sagulová (nedož. 100 rokov)

P. Roman - + Mária Garčarová

P. Samuel - + Jozef Vitko a Jozef Skokan


Nedeľa 21. marca

P. Jozef - + Jozef

P. Roman - Za zdravie a Božie pre požehnanie manželov Moniku a Martina Chmurových

P. Samuel - Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gibalovú

196 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page